Wednesday, 28/09/2022 - 01:35|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS TÂN PHONG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ỦY BAN NHÂN DÂN TP BIÊN HÒA             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS.TÂN PHONG                                       Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc

Số: 17/KH-THCS                                         Tân Phong, ngày 25  tháng 05  năm 2021

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6

NĂM HỌC 2021-2022

 

      Căn cứ công văn số 38/KH-PGDĐT ngày 10 tháng 05 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa “Kế hoạch chiêu sinh lớp 1, tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022”. Trường THCS.Tân Phong thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 như sau:

 1. Đối tượng:
 • Là học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2020-2021  của các trường tiểu học Tân Phong A, Tân Phong B, Phan Chu Trinh.
 • Độ tuổi : Theo quy định của Điều lệ trường THCS .
 • Tuyển thẳng những học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, dân tột rất ít người, học sinh khuyết tật (có hồ sơ chứng nhận dân tột ít người và hồ sơ giáo dục dành cho người khuyết tật), học sinh đạt giải cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho cấp tiểu học(văn hóa, thể thao, văn nghệ), theo văn bản số 38/KH-PGDĐT ngày 10 tháng 05 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa.
 • Chính sách ưu tiên: căn cứ công văn số 38//KH/PGDĐT ngày 10/5/2021.
 • Chú ý:

- Theo kế hoạch năm học 2021-2022, trường THCS Tân Phong sẽ tiếp nhận 630 học sinh nhập học vào lớp 6 với 14 lớp. Do đó căn cứ công văn tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa thì trường THCS Tân Phong sẽ tiếp nhận 630 học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại các trường tiểu học Tân Phong A, Tân Phong B, Phan Chu Trinh.

- Hình thức Tuyển sinh: Xét tuyển ( lấy điểm từ cao xuống thấp đủ số 630 học sinh).

II. Hồ sơ dự tuyển gồm có:

1/ Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu)

2/ Học bạ tiểu học (phô tô không cần công chứng)

3/ Một bản sao khai sinh hợp lệ (bản sao khai sinh có mộc đỏ, hoặc bản chính phô tô có công chứng – Lưu ý :không lấy giấy khai sinh trong học bạ cấp 1 và giấy khai sinh đã ép nhựa)

4/ Giấy xác nhận thuộc đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền (nếu có-photo công chứng). Đối với học sinh khuyết tật nộp đủ hồ sơ gốc theo quy định.

5/ Bảng điểm 5 năm do trường tiểu học cấp.

   Lưu ý:

          -Thời gian phát hành hồ sơ dự tuyển:  sáng từ 7h15 -> 11h, từ ngày

         01/7/2021->10/7/2021

          -Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: sáng từ 7h15 -> 11 h,  từ ngày

         12/7/2021-> 20/7/2021 (nhận vào các buổi sáng)

III/ Phân công các nhóm nhận hồ sơ dự tuyển và nhập dữ liệu:

* Nhóm 1: Nhận hồ sơ trường tiểu học Tân Phong A

Gồm các  giáo viên:

 1.  Lương Thị Trâm                  - Nhận hồ sơ
 2.  Phan Thị Đỗ Uyên               - Nhận hồ sơ
 3.  Nguyễn Thị Duyên               - Nhận hồ sơ
 4.  Trần Thị Hồng Diệu             - Nhận hồ sơ
 5. Nguyễn Thị Thanh                - Nhập dữ liệu

* Nhóm 2: Nhận hồ sơ trường tiểu học Tân Phong B

Gồm các  giáo viên:

 1. Nguyễn Thị Ngọc Ánh           - Nhận hồ sơ
 2.   Nguyễn Thị Phương Thảo     - Nhận hồ sơ
 3. Trần Thị Phượng                    - Nhận hồ sơ
 4. Trần Thị Thanh Thủy             - Nhận hồ sơ
 5. Nguyễn Thị Vân                     - Nhận hồ sơ

                     6.  Đào Thị Giang                        - Nhập dữ liệu

* Nhóm 3: Nhận hồ sơ trường Tiểu học Phan Chu Trinh

Gồm các  giáo viên:

    1. Nguyễn Thị Thanh Dung             - Nhận hồ sơ

    2. Đồng Thị Hằng                            - Nhận hồ sơ

                   3. Bùi Thị Ngọc Tuyết                      - Nhận hồ sơ

    4. Mai Thị Thanh Hương                 - Nhận hồ sơ

    5. Hoàng Thị Bạch Tuyết                 - Nhận hồ sơ

    6. Võ Thị Thu Thảo                         - Nhập dữ liệu

IV. Công tác xét tuyển:

1. Cách tính điểm xét tuyển:

a) Lấy tổng kết quả kiểm tra cuối năm 02 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1,2 cộng với kết quả kiểm tra 03 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cuối năm lớp 3 cộng với kết quả kiểm tra 05 môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Sử - Địa và Tiếng Anh cuối năm lớp 4,5 (cho theo điểm chẵn từ 01 đến 10, không cho điểm thập phân)

 1. Điểm cộng thêm cho các đối tượng hưởng chính sách ưu tiên;
 2.  Điểm xét tuyển là tổng số điểm các mục: a + b của mục này.

Nếu nhiều người học có điểm bằng nhau vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh thì xét theo trình tự như sau:

 • Lấy tổng điểm bài kiểm tra cuối năm học của 05 môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Sử -Địa, Tiếng Anh ở lớp 5 để xét;
 • Lấy tổng điểm bài kiểm tra cuối năm học của 05 môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Sử -Địa, Tiếng Anh ở lớp 4 để xét;
 • Lấy tổng điểm bài kiểm tra cuối năm học các môn có điểm để xét theo trình tự lớp 3, lớp 2, lớp 1.
 • Nếu vẫn bằng nhau thì lấy tổng điểm bài kiểm tra cuối học kỳ I các môn có điểm để xét theo trình tự lớp 5, lớp 4, lớp 3, lớp 2, lớp 1.

2. Những trường hợp tuyển thẳng và ưu tiên (theo CV38/KH-PGD&ĐT ngày 10/5/2021 của PGD&ĐT)

3. Thời gian xét tuyển:

         - Gửi hồ sơ xét tuyển về Phòng giáo dục và Đào tạo để duyệt kết quả  ngày 22/07/2021.

- Dự kiến công bố kết quả xét tuyển( đã được PGD&ĐT phê duyệt):  ngày 26/7/2021.

- Nhận hồ sơ trúng tuyển: Từ ngày 26/07/2021 đến hết ngày 31/07/2021

Lưu ý: Những học sinh không trúng tuyển, phụ huynh có thể liên hệ với các trường trong khu vực còn thiếu chỉ tiêu để được tiếp nhận vào học lớp 6.

V.Thời gian nhận hồ sơ trúng tuyển (hồ sơ gốc): từ 7 giờ 15 phút đến 11 giờ, từ ngày 26/07/2021 đến ngày 31/07/2021 ( NẾU PHỤ HUYNH KHÔNG NỘP HỒ SƠ GỐC TRONG THỜI GIAN TRÊN COI NHƯ KHÔNG TRÚNG TUYỂN)

 • Nhận hồ sơ trường TH Tân Phong A ( Cô Lương Thị Trâm, cô Phan Thị Đỗ Uyên)
 • Nhận hồ sơ trường TH Tân Phong B  (Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Cô Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Thị Thanh Thủy.
 • Nhận hồ sơ trường TH Phan Chu Trinh  (Nguyễn Thị Thanh Dung, cô Nguyễn Thị Vân, Võ Thị Thu Thảo)

*Kính  đề nghị quý phụ huynh thực hiện đầy đủ tất cả các loại hồ sơ theo quy định. Để đảm bảo đúng thời gian tuyển sinh, kính mong quý phụ huynh thực hiện đúng thời gian thông báo nộp hồ sơ trên, những trường hợp nộp không đúng thời gian, nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm.

                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                                                                       LÊ VĂN LÀNH

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết